Warwick Manufacturing Group (WMG)

Profesör Lord Kumar Bhattacharrya tarafından global üretimin, yükselen ekonomilere ve pazarlara sahip olan ülkelerin ve çokuluslu firmaların endüstride üretimden veya yönetimden kaynaklanan ihtiyaç ve sorunlarına araştırma veya eğitim yoluyla cevab verecek bir akademik oluşumun kurulması ile başlamıştır. İnovasyon , ileri teknoloji, teknoloji transferi ve yetenek geliştirilmesine dayalı bir eğitim modelini benimseyen bu bölüm, dijital teknolojilerin uygulanması, üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, teknoloji tabanlı şirketlerin desteklenmesinin yanı sıra küresel dünya liderlerini yetiştiren full-time master ve doktora programları vardır.

Sanayinin talep ettiği çok disiplinli entegre akademik programların, araştırma-geliştirme ve yenilikçi ürünlerin ortaya çıkarılmasında İngiltere’nin en önemli inovasyon ve teknoloji merkezine sahip olan WMG’ ye her yıl binlerce yabancı öğrenci master ve doktora yapmak için gelmektedir.

Tüm bu akademik programlar 350 civarında kendi uzmanlık alanında dünyaca ünlü akademisyen, araştırmacı ve 150’ye yakın endüstriden veya iş dünyasından gelen tecrübeli yöneticiler ve uzmanlar tarafından verilmektedir. Global şirketlerin ar-ge çalışanları, mühendisleri aynı zamanda warwick inovasyon merkezi ve dijital laboratuarlarında çalıştığı için uygulamalı eğitim boyutuyla öğrencilere önemli katkı sağlamaktadırlar.

Dünyanın Küresel liderlerini, geleceğin en iyi bilim adamlarını, global yeteneklerini ve teknoloji beyinlerini yetiştiren WMG aynı zamanda Dünyanın en iyi inovasyon ve teknoloji transfer merkezine sahiptir. Sadece geçen yıl Devletten ve özel sektörden üniversiteye kazandırdığı araştırma kaynağı 30 milyon pound. Dünya da tanınmış bir çok çok uluslu firma WMG ile müşterek araştırma, inovasyon çözümleri ve ileri teknoloji çalışmalarını yapmaktadırlar. Üniversite içinde firmalara laboratuar ve bilimsel alt yapı desteği verilmektedir. Her yıl Kraliyet ailesi araştırma ödüllerinin yanı sıra Avrupa mükemmellik ödülünü de düzenli olarak almaktadır.

WMG Kurucusu ve Direktörü sayın Lord Kumar Bhattacharyya İngiltere parlamentosunda Lordlar Kamarası üyeliği, İngiltere Başbakanı Endüstri Danışmanı, TATA firmasının (Hindistanın en önemli dünya şirketi) aileden olmayan tek yönetim kurulu üyesi olma vasıflarının yanı sıra yukarıda sayılan bir çok ülke devlet başkanının aynı zamanda global endüstri ve ticaret danışmanıdır.

 

 

Newsletter Subscribe

Sign-up to receive E-mail updates and promotions

Follow us on Twitter @YildizTeknoPark
@ytuwmg

Receive high quality education in Istanbul from a world-class university.