Endüstriyel Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi

Lisansüstü Sertifika ve Master Programı

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Warwick Üniversitesi İşbirliği ile

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), University of Warwick ve Warwick Manufacturing Group (WMG) işbirliği ile TC Bilim ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde öncelikli olarak Ar-Ge merkezleri, Teknoloji Bölgeleri, teknoloji şirketleri, çalışanları ve bu gibi şirketlerde çalışmayı planlayan yeni mezunlar için lisansüstü eğitim programları düzenlenmiştir. Programlar ıngilizce olarak, Warwick tarafından YTÜ Beşiktaş kampüsünde yapılacaktır.

Eğitim programları, Ar-Ge yöneticilerine danışılarak Çarşamba günü başlayıp Pazar günü bitecek şekilde verilecek 5'er gün 40'ar saatlik derslere katılım ve sonrasında alınan modül ve çalışılan işyeriyle ilgili 4-5 bin kelimelik bir proje ile tamamlanacaktır. Her modül yaklaşık 8 haftada tamamlanacaktır. 6 modülü başarıyla tamamlayan katılımcılar, Warwick lisansüstü Industrial R&D and Technology Management sertifikasına hak kazanacaktır. Sertifikaya hak kazananlar, ayrıca 3 seçimlik modül ve tez yazarak University of Warwick master diplomasını alabileceklerdir. Sertifika programlarında kazanılan krediler istenirse University of Warwick, ıngiltere'deki uygun master ve doktora programlarına transfer edilebilecektir.

Günümüzde Ar-Ge merkezlerinin ve Ar-Ge yapan şirketlerin en önemli ihtiyacı, nitelikli Ar-Ge elemanı ve yöneticileridir. Endüstriyel Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Sertifika Programı, Ar-Ge merkezi elemanlarının, çalışırken Ar-Ge eğitimi almalarını ve bu eğitimin, kendi dallarında proje yapmalarına ve başarı ile tamamlayacakları bölümlerden toplayacakları kredileri, master ve doktora programlarına taşıyabilecekleri bir eğitim programıdır.

University of Warwick endüstriye hizmet eden bir birim olarak kurduğu Warwick Manufacturing Group (WMG) ile Üniversite-Sanayi işbirliğinde dünyaca bilinen çok başarılı bir model gerçekleştirmiştir. Sanayi için başarılı mühendis yetiştirmede öncü olan YTÜ, Bakanlığımızın desteklediği bu eğitim programıyla devletimizin verdiği Ar-Ge teşviklerinin hedefe ulaşmasında ve sanayimizin gelişmesinde yardımcı olacağına inanmaktadır.

Yeni modül -Technology Management- 5 Mart 2014'de başlıyor. Yeni Modül için kayıtlarımız devam etmektedir.

Program hakkında daha fazla bilgi için bu sayfayı ziyaret edebilir yada bizimle iletişime geçebilirsiniz

Newsletter Subscribe

Sign-up to receive E-mail updates and promotions

Follow us on Twitter @YildizTeknoPark
@ytuwmg

Receive high quality education in Istanbul from a world-class university.