Warwick Üniversitesi

Yeni nesil, genç, dinamik, değişimci ve girişimci üniversite modelini en iyi temsil eden üniversite olarak uluslar arası üne sahip olan Warwick Üniversitesöi İngiltere’deki en iyi beş üniversiteden birisidir. Warwick Üniversitesi'nin 24,000 öğrencisi vardır ve bunların 11,000 kadarı master ve doktora öğrencisidir.

Warwick Üniversitesi’nin en prestijli ve önemli departmanı WMG(Warwıck Manufacturing Group)Warwick üretim grubu olarak kendilerini tanımlayan bölümüdür.

Profesör Lord Kumar Bhattacharrya tarafından global üretimin, yükselen ekonomilere ve pazarlara sahip olan ülkelerin ve çokuluslu firmaların endüstride üretimden veya yönetimden kaynaklanan ihtiyaç ve sorunlarına araştırma veya eğitim yoluyla cevap verecek bir akademik oluşumun kurulması ile başlamıştır. İnovasyon, ileri teknoloji, teknoloji transferi ve yetenek geliştirilmesine dayalı bir eğitim modelini benimseyen bu bölüm, dijital teknolojilerin uygulanması, üretim teknolojilerinin geliştirilmesi, teknoloji tabanlı şirketlerin desteklenmesinin yanı sıra küresel dünya liderlerini yetiştiren full-time master ve doktora programları vardır.

Warwick Üniversitesi ile ilgili detaylı bilgi http://www2.warwick.ac.uk/ adresinden elde edilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter Subscribe

Sign-up to receive E-mail updates and promotions

Follow us on Twitter @YildizTeknoPark
@ytuwmg

Receive high quality education in Istanbul from a world-class university.